Posztliceális oktatás

Asszisztensképző

A Kolozsvári Református Kollégium Egészségügyi Asszisztensképző osztályaiban általános asszisztenképzés folyik. A képzés nappali tagozatos, melynek időtartama három év.

Az oktatás elméleti és gyakorlati részből áll.

Az elméleti oktatásban nagy szakmai tapasztalattal rendelkező orvosok vesznek részt. A képzés gyakorlati része klinikai oktatás, melynek során a tanyagnak megfelelően a legkülönbözőbb osztályokon sajátíthatják el a tudást.

Képzésünk alkalmilag akkreditált oktatási forma, így tanulóink az iskola befejezése után állami oklevelet kapnak, mellyel állami vagy magánegészségügyi szférában is elhelyezkedhetnek.

Az oktatás elméleti része magyar, a gyakorlati része pedig román nyelven zajlik, így tanulmányaik végére két nyelven szerzik meg azt a tudást, mellyel egyformán jól tudnak kommunikálni mindkét nyelven.

Iskolánk a hagyományainak megfelelően felkészíti a diákokat a betegek lelkének az ápolására is, mert meggyőződésünk, hogy a beteg ember testileg és lelkileg egységes egészként, Isten teremtményeként szorul gyógyításra és ápolásra. Ez a többletet adó, vallási tantárgyakat is felölelő nevelés adja iskolánk egyediségét, sajátosságát.

A hit- és egyházismereti tárgyakból letett vizsga alkalmassá teszi végzőseinket a keresztyén gyülekezetekben való szeretetszolgálatra, amit egyházkerületünk egy oklevéllel ismer el. Végzőseink így akár a gyülekezeti munkában is alkalmazást nyerhetnek.

 

 

Facebook oldal