Líceum (9-12. osztály)

Humán-teológia osztály

A humán profil a bölcsészkar, kommunikáció és újságírói pálya felé nyit kaput. A teológiai profil pedig a lelkészképzést és a vallástanári szakokat teszi számukra hozzáférhetővé. A zene- és művészeti tárgyaknak köszönhetően művészeti szakokra és zeneakadémiára is sikeresen felvételizhetnek. E pályára készülőknek hangszertanulást, kántorvizsgára való felkészülést is biztosítunk.

Érettségizhetnek földrajzból, filozófiából, pszichológiából, közgazdaságtanból, így tovább tanulhatnak turizmus, geológia, pedagógia vagy akár szociális munkás karokon is.

A társadalomtudományi képzés megismerteti a diákokkal a társadalmi csoportok gazdasági, politikai, kulturális, történelmi jellegzetességeit. A diákok a líceumi évek alatt nagyobb óraszámban tanulhatnak olyan tantárgyakat, melyek napjaink munkaerőpiacán elvárt kompetenciákat, ismereteket fejlesztenek, mélyítenek el: a problémamegoldó képességet elősegítő logikát és kommunikációelméletet, az ember mentális-lelki működésével foglalkozó pszichológiát, a napjaink aktuális gazdasági irányzatait, problémáit elemző közgazdaságtant, a társadalmi csoportok működési törvényszerűségeit vizsgáló szociológiát, a bölcsesség szeretetére, a vélemények sokféleségének szépségére tanító filozófiát, a közösségek működésének alapelveit vizsgáló politológiát. A társadalomtudományok tanulmányozása lehetővé teszi a rugalmas gondolkodást, az innovációs, kreatív képességek, a kommunikációs készség, a társas intelligencia erősségének, korunk aktualitásai értésének és értelmezésének, a csoportban dolgozás, a másokkal való együttműködés képességének, az IKT- eszközök adekvát használatának elsajátítását.

A széles műveltségi területen szerzett általános műveltség, a kulturális látókör szélesítése a diákokat képessé teszi olyan egyetemi karokon való megfelelésre, mint a történelem-filozófia, pszichológia és neveléstudományi, európai tanulmányok, üzletkötő, közgazgazdasági és gazdaságtudományi, jogtudományi, politika, közigazgatás és kommunikációtudományi, szociológia és szociális munkásképző, bölcsészettudományi, nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok, újságírás és média szak.

Reál-természettudomány osztály

Reál osztályunk biológia-kémia arcélű, orvosi, gyógyszerészeti egyetemre készít fel. Tanulóink matematikát, fizikát is magas óraszámban tanulják, így érettségizhetnek bármilyen műszaki egyetemre.

Az informatika iránt érdeklődő tanulóink, köri tevékenységeken is bővíthetik programozói és számítógépes ismereteiket.