Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

A Kolozsvári Református Kollégium Évkönyvei, Kolozsvár, 1999-2009

Beke György: Régi erdélyi skólák. Barangolás térben és időben. Budapest, 1989

Herepei János: A kolozsvári Farkas utcai református templom és kollégium történetéből. Művelődés, 2004 (236 p., ISBN: 9738652901)

Killyéni András, Killyéni Péter, A Kolozsvári Református Kollégium sporttörténete, Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpont, Kolozsvár, 2004

Kolozsvári József: Litteris et pietati. Adalékok a Kolozsvári Református Kollégium történetéhez (Kolozsvár : Erdélyi Református Egyházkerület, 2007-2009)

Református Kollégiumi Évkönyvek 1947-ig

Szabó Dezső: Életeim, Kolozsvár (¿??)

Török István: A Kolozsvári ev. ref. Collegium története. Kolozsvár, 1905

Vincze Zoltán: Farkasutca, Kolozsvár, 2003